VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MŠMT


Zapojení Carton Cajonu do výuky hudební či dramatické výchovy je jednoduché a poradí si s ním každý pedagog i když není zrovna bubeník.

Pro další vzdělávání pedagogů jsme připravili semináře v duchu pedagogických idejí Carla Orffa. Zkušení čeští i zahraniční lektoři vás naučí praktickým dovednostem jak s cajony pracovat.

Semináře jsou akreditované u MŠMT a vhodné pro DVPP. MSMT-25-776/2018-2-693

kufrik_plny_napadu_carton_cajon

 

Anotace 
Semináře se zaměřují na metody činnostního zprostředkování hudby v předškolním, školním a volnočasovém vzdělávání. Jejich obsah vychází ze současných kurikulárních dokumentů, stejně jako principy hudební a pohybové výchovy v duchu pedagogických idejí Carla Orffa. Ve všech aktivitách je kladen důraz na prožitek, tvořivost, zážitek, sebereflexi v sociálním učení a výcvik a prohloubení profesních kompetencí.
Témata seminářů tvoří tyto složky, které se ve výuce prolínají: instrumentální činnosti a hra na tělo, vokální činnosti, poslechové činnosti, hudebně pohybová výchova, kreativní činnosti a improvizace, propojení percepčních činností s oblastmi hudební teorie a hudební vědy. Přínosnou zkušeností pro frekventanty je tvorba projektů, plánování vyučovacího procesu a předávání poznatků z vlastní pedagogické praxe. Semináře využívají metody činnostního, prožitkového a zkušenostního učení. Detailní zaměření seminářů vychází ze složení pracovních skupin, zájmu a praktických dovedností frekventantů. Za účelem dosažení maximální efektivnosti probíhají semináře v malých skupinkách.

Garantem vzdělávacích programů je Mag. Mgr. Jitka Kopřivová, Ph.D., absolventka Orffova Institutu v Salzburku a členka České Orffovy společnosti. Všichni naši lektoři splňují podmínky akreditace v rámci DVPP. 

 

1. seminář – Metody činnostní hudební výchovy v předškolním, základním a volnočasovém vzdělávání

Pro koho je seminář určen
Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času.

Parametry  
Hodinová dotace 4 hodiny
Cena za seminář* 1800 Kč vč. DPH
Počet účastníků min. 12 / max. 18
Požadavky na prostor běžná třída

2. seminář – Kreativní hudební výchova 21. století na 2. st. ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ a ZUŠ

Pro koho je seminář určen
Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé VOŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, pedagogové volného času, učitelé ve speciálních školách a vychovatelé školských zařízení. 

Parametry  
Hodinová dotace 4 hodiny
Cena za seminář* 1800 Kč vč. DPH
Počet účastníků min. 12 / max. 18
Požadavky na prostor běžná třída

Pro objednání seminářů piště na jan.lala@skolnibubny.cz nebo volejte na +420 603 245 069. 
 


Poznámky

Workshop a vzdělávací seminář je možné na jedné škole uspořádat v jeden den. Dopoledne proběhne workshop pro děti a odpoledne seminář pro pedagogy.

*Uvedené ceny jsou za samotný workshop, bez souvisejících cestovních nákladů. Doprava po Praze je paušálně za 1000 Kč. U workshopů pořádaných mimo Prahu bude účtována doprava 14 Kč / 1 km a při vzdálenosti místa workshopu nad 150 km od Prahy i nocležné