PRO ŠKOLY

Školní bubny Carton Cajon®   

Cajón (kachon) znamená španělsky bedýnka, ale také je to název pro latinskoamerický sedací buben.
Jsme česká značka Carton Cajon® a specializujeme se na výrobu školních a cvičných cajonů. Naše cajony si oblíbili muzikanti, učitelé a hlavně děti, které je prostě milují! 

Carton Cajon® je vhodný pro předškolní, školní i mimoškolní vzdělávání. Vyrábíme je ve čtyřech velikostech a více jak 50ti designech. Nabízíme také cajony v hnědém a bílém provedení, které si můžete sami dotvořit. Cajony jsou velmi pevné, dětem odolné a prakticky nerozbitné.

 

Carton-Cajon-idealni-skolni-buben

 

Učit děti s radostí  

Hrou na cajon se u dětí zvyšuje soustředěnost, zdokonalují se jejich rytmické dovednosti, koordinace i jemná motorika.
Jakmile se cajony dostanou dětem do rukou, začnou je zkoumat, hrát a improvizovat.

Výuka formou získávání praktických zkušeností a prožitků otevírá cesty k novým a příjemnějším metodám učení.

Tyto metody jsou oproti klasickému biflování zábavnější, mají trvalejší efekt a jsou přenositelné i do dalších předmětů! Tím je učení pro děti zábavnější a v kratší době se naučí snadněji mnohem více.

Proto je Carton Cajon® nenahraditelná učební pomůcka a to nejen v hodinách hudební výchovy. 

DSC_3443
 

Carton Cajon® má řadu výhod

Naše cajony jsou plnohodnotné hudební nástroje. Mají tišší bas, což oceníte při doprovodu akustických nástrojů či skupinovém bubnování. Jejich charakteristický chrastivý zvuk jim propůjčuje vsazený struník.

Jak již název napovídá, obvyklý materiál dřevo jsme nahradili prvotřídním kartonem, čímž se cajon stal lehčí, skladnější a cenově dostupnější. 

Dřevěný cajon   Kartonový Carton Cajon®
• vyšší váha    • velmi lehký
• není skládací    • skládací a balený v kufříku
• pevný, ale křehký    • pevný a prakticky nerozbitný
• jeden design    • velký výběr designů
• cena $$$    • cena $
• bas a zvuk ♫♫♫    • bas a zvuk ♫♫

 


Výhodné sady cajonů
 
Carton Cajon MINI NATURAL - SADA 9+1 ZDARMA
Akce
Carton Cajon White Laminated 9+1
Akce
Carton Cajon COLORED SADA 9+1 ZDARMA
Akce
Carton Cajon 10pack
Akce Cajon Mini
Carton Cajon MINI COLORED - SADA 9+1 ZDARMA
Akce Cajon Mini

 

 

Komunikace, rozvoj a prevence

Bubnování, jako jedna z nejstarších forem mezilidského dorozumívání kolektiv stmeluje, uvolňuje tvořivého ducha a dává dětem zažít, jaké to je být nedílnou součástí kolektivu.

Společné bubnování podporuje:

  • rozvoj emočně-komunikačních dovedností jednotlivce i v rámci kolektivu
  • snížení dopadu poruch učení jednotlivce ve vzdělávacím procesu
  • rozvoj pozitivního vývoje dynamiky třídy
  • prevence sociálně patologických jevů
  • prevence segregace a šikany
DSC_3466
 

 

Vynikajícím pomocníkem jsou naše cajony také v ostatních předmětech humanitního zaměření, nebo v mimoškolních aktivitách:

  • projektové dny, školní slavnosti, besídky
  • externí pobyty žáků (škola v přírodě, seznamovací pobyty, atd.)
  • družina a zájmové kroužky (hudební, taneční, výtvarné, divadelní)

 

Hudebně-pohybová improvizace s Carton Cajonem®  / Elisa Seppänen (Finsko)
Ukázka z jarního semináře České Orffovy společnosti

 
 
 
 
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MŠMT

Vzdělávací programy pro pedagogy

Zapojení Carton Cajonu do výuky hudební či dramatické výchovy je jednoduché a poradí si s ním každý pedagog i když není zrovna bubeník.

Pro další vzdělávání pedagogů jsme připravili semináře v duchu pedagogických idejí Carla Orffa. Zkušení čeští i zahraniční lektoři vás naučí praktickým dovednostem jak s cajony pracovat.

Semináře jsou akreditované u MŠMT a vhodné pro DVPP. MSMT-25-776/2018-2-693

kufrik_plny_napadu_carton_cajon

 

Anotace 
Semináře se zaměřují na metody činnostního zprostředkování hudby v předškolním, školním a volnočasovém vzdělávání. Jejich obsah vychází ze současných kurikulárních dokumentů, stejně jako principy hudební a pohybové výchovy v duchu pedagogických idejí Carla Orffa. Ve všech aktivitách je kladen důraz na prožitek, tvořivost, zážitek, sebereflexi v sociálním učení a výcvik a prohloubení profesních kompetencí.
Témata seminářů tvoří tyto složky, které se ve výuce prolínají: instrumentální činnosti a hra na tělo, vokální činnosti, poslechové činnosti, hudebně pohybová výchova, kreativní činnosti a improvizace, propojení percepčních činností s oblastmi hudební teorie a hudební vědy. Přínosnou zkušeností pro frekventanty je tvorba projektů, plánování vyučovacího procesu a předávání poznatků z vlastní pedagogické praxe. Semináře využívají metody činnostního, prožitkového a zkušenostního učení. Detailní zaměření seminářů vychází ze složení pracovních skupin, zájmu a praktických dovedností frekventantů. Za účelem dosažení maximální efektivnosti probíhají semináře v malých skupinkách.

Garantem vzdělávacích programů je Mag. Mgr. Jitka Kopřivová, Ph.D., absolventka Orffova Institutu v Salzburku a členka České Orffovy společnosti. Všichni naši lektoři splňují podmínky akreditace v rámci DVPP. 

 

1. seminář – Metody činnostní hudební výchovy v předškolním, základním a volnočasovém vzdělávání

Pro koho je seminář určen
Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času.

Parametry  
Hodinová dotace 4 hodiny
Cena za seminář* 1800 Kč vč. DPH
Počet účastníků min. 12 / max. 18
Požadavky na prostor běžná třída

2. seminář – Kreativní hudební výchova 21. století na 2. st. ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ a ZUŠ

Pro koho je seminář určen
Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé VOŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, pedagogové volného času, učitelé ve speciálních školách a vychovatelé školských zařízení. 

Parametry  
Hodinová dotace 4 hodiny
Cena za seminář* 1800 Kč vč. DPH
Počet účastníků min. 12 / max. 18
Požadavky na prostor běžná třída

Pro objednání seminářů piště na jan.lala@skolnibubny.cz nebo volejte na +420 603 245 069. 
 


Poznámky

Workshop a vzdělávací seminář je možné na jedné škole uspořádat v jeden den. Dopoledne proběhne workshop pro děti a odpoledne seminář pro pedagogy.

*Uvedené ceny jsou za samotný workshop, bez souvisejících cestovních nákladů. U workshopů pořádaných mimo Prahu bude účtována doprava 10 Kč / 1 km a při vzdálenosti místa workshopu nad 150 km od Prahy i nocležné