PRO ŠKOLY

Výuka elementární hudební nauky formou získávání praktických zkušeností a prožitků otevírá cesty k novým a příjemnějším metodám učení. Tyto metody jsou oproti klasickému biflování zábavnější, mají trvalejší efekt a jsou přenositelné i do dalších předmětů! To přispívá k tomu, že učení je pro děti příjemnější, zábavnější a v kratší době se naučí snadněji mnohem více. 

DSC_3443

Jakmile se cajony dostanou dětem do rukou, začnou je zkoumat, hrát a improvizovat. Hrou na cajon se zvyšuje u dětí soustředěnost, zdokonalují se jejich rytmické dovednosti, koordinace i jemná motorika. Proto je Carton Cajon® nenahraditelná učební pomůcka a to nejen v hodinách hudební výchovy. 

Vynikajícím pomocníkem jsou naše cajony také v ostatních předmětech humanitního zaměření, nebo v mimoškolních aktivitách:
• projektové dny, školní slavnosti, besídky
• externí pobyty žáků (škola v přírodě, seznamovací pobyty, atd.)
• družina a zájmové kroužky (hudební, taneční, výtvarné, divadelní)

DSC_3466

Díky rytmu, který máme všichni v sobě, je bubnování jednou z nejstarších forem mezilidského dorozumívání. Ne vždy však umíme sladit svůj rytmus s rytmem ostatních lidí a najít to, co je pro nás všechny společné. Skupinové bubnování kolektiv stmeluje, uvolňuje v něm tvořivého ducha a dává každému jednotlivci zažít pocit, jaké to je být nedílnou a potřebnou součástí kolektivu.

Skupinové bubnování lze využít i k terapeutickým aktivitám:
• rozvoj emočních a komunikačních dovedností jednotlivce i v rámci kolektivu
• snížení dopadu poruch učení jednotlivce ve vzdělávacím procesu
• rozvoj pozitivního vývoje dynamiky třídy
• prevence sociálně patologických jevů
• prevence segregace a šikany 

K dosažení těchto pozitivních efektů je potřeba mít k dispozici tolik cajonů, kolik je ve třídě žáků.