PRO ŠKOLY

Cajón (kachon) znamená španělsky bedýnka, ale také je to název pro latinskoamerický sedací buben, jenž si oblíbili nejen muzikanti, ale hlavně děti, které hru s cajony prostě milují!
Jsme česká značka Carton Cajon® a specializujeme se na výrobu cajonů vhodných pro předškolní, školní i mimoškolní vzdělávání.
Naše cajony jsou velmi pevné, dětem odolné a prakticky nerozbitné. Vyrábíme je ve třech velikostech a více jak 50ti designech.  

Carton-Cajon-idealni-skolni-buben

 

Carton Cajon má řadu výhod

Jak již název napovídá, obvyklý materiál pro výrobu cajonů – dřevo, jsme nahradili prvotřídním kartonem, čímž se cajon stal lehčí, skladnější a cenově dostupnější. Přestože jsou naše cajony z papíru, jedná se o plnohodnotné hudební nástroje.
Mají tišší bas, což oceníte při doprovodu akustických nástrojů či skupinovém bubnování. Jejich charakteristický chrastivý zvuk jim propůjčuje vsazený struník.

Porovnání dřevěného a kartonového cajonu

Dřevěný cajon   Carton Cajon
• vyšší váha    • velmi lehký
• není skládací    • skládací a balený v kufříku
• pevný, ale křehký    • pevný a prakticky nerozbitný
• jeden design    • velký výběr designů
• cena $$$    • cena $
• bas a zvuk ♫♫♫    • bas a zvuk ♫♫

 


Výhodné sady cajonů
 
 

Další výhodné sady jsou na našem webu ZDE

 

Učit děti s radostí  

Hrou na cajon se u dětí zvyšuje soustředěnost, zdokonalují se jejich rytmické dovednosti, koordinace i jemná motorika.
Jakmile se cajony dostanou dětem do rukou, začnou je zkoumat, hrát a improvizovat.

Výuka formou získávání praktických zkušeností a prožitků otevírá cesty k novým a příjemnějším metodám učení.

Tyto metody jsou oproti klasickému biflování zábavnější, mají trvalejší efekt a jsou přenositelné i do dalších předmětů! Tím je učení pro děti zábavnější a v kratší době se naučí snadněji mnohem více.

Proto je Carton Cajon® nenahraditelná učební pomůcka a to nejen v hodinách hudební výchovy.

Další videa jsou uložena ZDE 

Komunikace, rozvoj a prevence

Bubnování, jako jedna z nejstarších forem mezilidského dorozumívání kolektiv stmeluje, uvolňuje tvořivého ducha a dává dětem zažít, jaké to je být nedílnou součástí kolektivu.

Společné bubnování podporuje:

  • rozvoj emočně-komunikačních dovedností jednotlivce i v rámci kolektivu
  • snížení dopadu poruch učení jednotlivce ve vzdělávacím procesu
  • rozvoj pozitivního vývoje dynamiky třídy
  • prevence sociálně patologických jevů
  • prevence segregace a šikany

 

 

 Vynikajícím pomocníkem jsou naše cajony také v předmětech humanitního zaměření, nebo v mimoškolních aktivitách:

  • projektové dny, školní slavnosti, besídky
  • externí pobyty žáků (škola v přírodě, seznamovací pobyty, atd.)
  • družina a zájmové kroužky (hudební, taneční, výtvarné, divadelní)

 

 
WORKSHOPY PRO DĚTI
 

Hru na cajon děti prostě milují! Jakmile se jim dostane do ruky, hned jej začnou zkoumat, zkoušet a improvizovat.

Hra s Carton Cajonem je pro ně jedinečnou příležitostí poznat fascinující svět rytmiky srozumitelnou a zábavnou formou.

Workshopy jsou vedeny s ohledem na věk dětí tak, aby udržely po celou dobu pozornost a byly schopné využít v plném rozsahu svou kreativní energii.

DSC_3425

 

 Varianty workshopů

 

1. Posaďte se! Dnes si probereme bubnování

Děti se ve třídě posadí na cajony a vytvoří kruh tak, aby viděly na facilitátora a nikdo z kruhu nevyčníval. Bubnování v kruhu je důležité, aby děti na sebe viděly a poznaly, že každý je důležitou součástí týmu. I když může hrát každý jiný rytmus, tak dohromady jim to bude znít skvěle. 

V první hodině se děti seznámí s technikou hry na cajon a naučí se různé druhy rytmů. V druhé hodině budou rytmy procvičovat, střídat, zkoušet jak znějí dva i tři různé rytmy dohromady, improvizovat a pořádně si zabubnují.

Workshop je určen pro kolektiv o velkosti jedné třídy a je rozdělen do dvou vyučovacích hodin.
Aktivní účast pedagoga/-ů na workshopu je vítána!

Parametry  
Hodinová dotace 2 hodiny
Cena za workshop* 6.800 Kč vč. DPH
Počet účastníků min. 15 / max. 30
Požadavky na prostor běžná třída

 

2. Slet bubeníků aneb Pojďte vzbudit školníka!

Přivezeme k vám bubny. Hodně bubnů! A nebudou to jen cajony, ale také drumbeny, djembe, bonga, boomwhackers, tympány, chrastítka, tamburíny, xylofony a mnohé další perkuse ze všech koutů světa.

Děti se nejprve seznámí s programem workshopu a nástroji, poté se rozdělí do menších skupin, kde si nástroje vyzkouší a naučí se základní rytmy. V druhé části se skupiny opět spojí v jeden celek a pod taktovkou facilitátora budou vytvoří úžasný rytmický celek.

Počtu dětí účastnících se workshopu bude odpovídat i počet facilitátorů. Ideální prostor pro tento workshop je tělocvična, divadelní sál a v létě třeba venkovní hřiště.
Aktivní účast pedagoga/-ů na workshopu je vítána!

Parametry  
Hodinová dotace 2 hodiny
Počet účastníků min. 50 / max. 300
Cena za workshop* 9.900 Kč vč. DPH do 50 účastníků
Cena za účastníka 80 Kč vč. DPH od 51 účastníka
Počet účastníků min. 50 / max. 300
Požadavky na prostor sál, tělocvična, hřiště 
 


Pro objednání workshopů pište na jan.lala@skolnibubny.cz  nebo volejte na +420 603 245 069. Poznámky

Workshop a vzdělávací seminář je možné na jedné škole uspořádat v jeden den. Dopoledne proběhne workshop pro děti a odpoledne seminář pro pedagogy.

*Uvedené ceny jsou za samotný workshop, bez souvisejících cestovních nákladů.Doprava po Praze je paušálně za 1000 Kč. U workshopů pořádaných mimo Prahu bude účtována doprava 14 Kč / 1 km a při vzdálenosti místa workshopu nad 150 km od Prahy i nocležné

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY MŠMT

Zapojení Carton Cajonu do výuky hudební či dramatické výchovy je jednoduché a poradí si s ním každý pedagog i když není zrovna bubeník.

Pro další vzdělávání pedagogů jsme připravili semináře v duchu pedagogických idejí Carla Orffa. Zkušení čeští i zahraniční lektoři vás naučí praktickým dovednostem jak s cajony pracovat.

Semináře jsou akreditované u MŠMT a vhodné pro DVPP. MSMT-25-776/2018-2-693

kufrik_plny_napadu_carton_cajon

 

Anotace 
Semináře se zaměřují na metody činnostního zprostředkování hudby v předškolním, školním a volnočasovém vzdělávání. Jejich obsah vychází ze současných kurikulárních dokumentů, stejně jako principy hudební a pohybové výchovy v duchu pedagogických idejí Carla Orffa. Ve všech aktivitách je kladen důraz na prožitek, tvořivost, zážitek, sebereflexi v sociálním učení a výcvik a prohloubení profesních kompetencí.
Témata seminářů tvoří tyto složky, které se ve výuce prolínají: instrumentální činnosti a hra na tělo, vokální činnosti, poslechové činnosti, hudebně pohybová výchova, kreativní činnosti a improvizace, propojení percepčních činností s oblastmi hudební teorie a hudební vědy. Přínosnou zkušeností pro frekventanty je tvorba projektů, plánování vyučovacího procesu a předávání poznatků z vlastní pedagogické praxe. Semináře využívají metody činnostního, prožitkového a zkušenostního učení. Detailní zaměření seminářů vychází ze složení pracovních skupin, zájmu a praktických dovedností frekventantů. Za účelem dosažení maximální efektivnosti probíhají semináře v malých skupinkách.

Garantem vzdělávacích programů je Mag. Mgr. Jitka Kopřivová, Ph.D., absolventka Orffova Institutu v Salzburku a členka České Orffovy společnosti. Všichni naši lektoři splňují podmínky akreditace v rámci DVPP. 

 

1. seminář – Metody činnostní hudební výchovy v předškolním, základním a volnočasovém vzdělávání

Pro koho je seminář určen
Učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času.

Parametry  
Hodinová dotace 4 hodiny
Cena za seminář* 1800 Kč vč. DPH
Počet účastníků min. 12 / max. 18
Požadavky na prostor běžná třída

2. seminář – Kreativní hudební výchova 21. století na 2. st. ZŠ, SŠ, SOŠ, VOŠ a ZUŠ

Pro koho je seminář určen
Učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé odborných předmětů SŠ, učitelé uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelé VOŠ, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ, pedagogové volného času, učitelé ve speciálních školách a vychovatelé školských zařízení. 

Parametry  
Hodinová dotace 4 hodiny
Cena za seminář* 1800 Kč vč. DPH
Počet účastníků min. 12 / max. 18
Požadavky na prostor běžná třída

Pro objednání seminářů piště na jan.lala@skolnibubny.cz nebo volejte na +420 603 245 069. 
 


Poznámky

Workshop a vzdělávací seminář je možné na jedné škole uspořádat v jeden den. Dopoledne proběhne workshop pro děti a odpoledne seminář pro pedagogy.

*Uvedené ceny jsou za samotný workshop, bez souvisejících cestovních nákladů. Doprava po Praze je paušálně za 1000 Kč. U workshopů pořádaných mimo Prahu bude účtována doprava 14 Kč / 1 km a při vzdálenosti místa workshopu nad 150 km od Prahy i nocležné